Сидить ведмідь на копі

Жниварські пісні

СИДИТЬ ВЕДМІДЬ НА КОПІ1

Сидить ведмідь на копі,
Дивується бороді2:
— Ой диво мені
Об тій бороді!
Ой чия ж то борода
Чорним шовком увита?

Чорним шовком увита,
Сріблом-злотом улита?
Іванова борода
Чорним шовком увита,
Сріблом-злотом улита!
Василева борода
Мачулами увита,
А смолою улита.
1 Жартівлива пісня під час завивання "бороди" після закінчення жнив.
2 "Борода" — пучечок збіжжя, що не жали, а, витрусивши з нього зерно, залишали на ниві