Контрольні запитання — Про теорію літератури

Тематично-літературні запитання

Сторінка 7 з 7
  • Який літературний напрям виник як заперечення класицизму?
  • Який твір називається ліро-епічним?
  • Які етапи розвитку реалізму?
  • Які основні риси літературного бароко?
  • Які особливості українського модернізму?
  • Які різновиди комедії вам відомі?
  • Які різновиди лірики вам відомі?
  • Яку мову називають "макаронічною"?
  • Ямб, хорей та інші... Звідки ці назви?
1 2 3 4 5 6 7