Контрольні запитання — Про теорію літератури

Тематично-літературні запитання

Сторінка 6 з 7
  • Як розвивався український романтизм?
  • Як розмежувати сюжет і фабулу?
  • Яка роль необов'язкових елементів сюжету?
  • Яка роль сполучників у художньому творі?
  • Яка роль тропів у художньому творі?
  • Яка строфа найкоротша, а яка найпоширеніша?
  • Яке значення рими у строфі?
  • Яке місце символу серед інших видів тропів?
  • Який вірш є і строфою, і закінченим твором?
  • Який із драматичних жанрів "наймолодший"?
1 2 3 4 5 6 7