Косинка Григорій — В житах

Контрольні запитання

  • Визначте риси неоромантизму та імпресіонізму в новелі Г. Косинки "В житах".

    Риси неоромантизму: поглиблений психологізм новели; увага до внутрішнього снігу персонажа; повна відсутність тенденційності (нав'язування читачеві певних ідей, думок), прямого авторського втручання в текст.

    Новела має ознаки імпресіоністичної поетики: головне для автора — передати не події, а враження від них; дійсність постає у зорових, слухових образах, які нетривкі, змінні, як і почуття та враження героїв. Повнота сприймання світу, повнота чуттєвого досвіду і чуттєвої насолоди є однією з характерних рис імпресіоністичного ставлення до світу.

    Переглянути відповідь на окремій сторінці →
Дивіться також