Образ героїчної людини в оповіданні М. Горького "Стара Ізергіль"

Шкільний твір

I. Героїчна людина — центральний образ творів М. Горького.
II. Оповідання "Стара Ізергіль" — це розповідь про гордих і сильних духом людей.
1. Данко — ідеал людини, особистість великої духовної краси:
а) благородна мета сміливого юнака (бути корисним народу);
б) спасіння племені (яке хотіло віддати в дар ворогові свою волю);
в) освітлення своїм серцем шляху до вільної землі занепалим духом людям.
2. Протиставлення позитивному образові Данко негативного образу Ларри — себелюбця й егоїста:
а) любов Ларри до себе і зневажливе ставлення до людей;
б) вбивство дівчини, яка не захотіла бути з ним;
в) засудження Ларри на вічну самотність;
г) невиразна туга приреченого на самотність Ларри і бажання смерті для себе.
3. Доповнення ідеального змісту оповідання образом старої Ізергіль:
а) спогади Ізергіль про життєвий шлях — своєрідна легенда про сміливу і горду жінку;
б) свобода в розумінні Ізергіль;
в) жага до подвигів.
III. Оповідання М. Горького "Стара Ізергіль" — твір, що пробуджує в людях активне ставлення до життя.