Салтиков-Щедрін Михайло

Шкільні твори за творчістю

Образ мужика у казці Михайла Салтикова-Щедріна "Повість про те, як один мужик двох генералів прогодував"

Образ мужика у казці Михайла Салтикова-Щедріна "Повість про те, як один мужик двох генералів прогодував"
Посеред класиків російського реалізму XІX століття Михайло Євграфович Салтиков-Щедрін займає місце неперевершеного митця слова у галузі соціально-політичної сатири. Він завжди був палким захисни ком інтересів пригніченого люду і викривачем капіталістів.

Читати весь твір →

Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедріна "Дикий поміщик"

Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедріна "Дикий поміщик"
Казка, лише один з жанрів щедрінської творчості, органічно близька художньому методу сатирика. Для сатири Щедріна властиве використання художнього перебільшення, фантастики, гротеску, езопівської мови та зіставлення соціальних явищ дійсності з явищами тваринного світу, казкової фантастики, у своєму розвиткові призвели до появи у творчості Щедріна окремих казкових епізодів та вміщення казок у прозові твори, далі — до перших казок.

Читати весь твір →

Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедріна "Премудрий піскар"

Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедріна "Премудрий піскар"
У складному змісті казок Щедріна, малих за об'ємом та великих за своїм ідейним змістом, можна виділити наступні теми: сатира на самодержавний уряд та на експлуататорські класи, зображення життя народу в царській Росії, викриття поведінки та психології по-обивательськи настроєних прошарків інтелігенції, розкриття індивідуальної моралі та пропаганди соціалістичного ідеалу та нової моральності.

Читати весь твір →