В столицях шум, гримлять вітії...

Некрасов Микола

Микола Некрасов

В столицях шум, гримлять вітії...

Перекладач: П.Дорошко

Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

В столицях шум, гримлять вітії,

Словесна скрізь кипить війна,

А там, у глибині Росії —

Там віковічна тишина.

Лише вітрам нема спокою —

Гнуть придорожних верб гілки

І вигинаються дугою,

Цілують від землі сирої,

Нив безконечних колоски...