Свобода приходить нагою...

Хлєбніков Велемир

Велемир Хлєбников

Свобода приходить нагою...

Перекладач: К.Шахова

Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

Свобода приходить нагою

На серце кидає квіти

Веде вона нас за собою

І небу ми мовимо ти.

Ми, воїни, жорстко вдаримо

Рукою по твердих щитах.

Хай буде народ государем

Завжди, назавжди, тут і там!

Хай діви ведуть з-за віконця

Між співів про давній похід,

Пісню про підданця Сонця —

Самодержавний нарід.