Бог міста

Гайм Георг

Ґеорґ Гайм

Бог міста

Перекладач: Л.Череватенко

Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

Він зверху всівся на квартал рудий.

Вітрів — аж чорно, в'ється круг чола.

Пантрує, лютий, далечінь, куди

Остання кам'яниця добрела.

Живіт Ваалу* червонить зоря.

До ніг — міста великі впали ниць.

Подзвіння розколихані моря

З примарних насуваються дзвіниць.

Мільйони корибантів** перед ним

Танок ведуть під музику, під гам.

Густий сопух заводів, сажа й дим

Підносяться, мов синій фіміам.

Негоду клуботить йому в бровах.

Нечулий вечір западає в ніч.

З чуприни, що її стовбурчить жах,

Шугають грифи-бурі навсібіч.

Він пітьмі кулачиськом різника

Погрожує. Він полум'я з боліт

На вулиці жене. Й чадна ріка

Жере їх, поки не взялось на світ.

------------------

* Ваал (Баал) — бог родючості, вод, війни в релігіях стародавньої

Фінікії, Сірії, Палестини.

** Корибанти — жерці малоазійської богині Кібели;

здійснюючи свої відправи, танцювали й співали.